Stephen Seiler FASCM and Atle Sæterbakken
A Unique Core Stability Training Program Improves Throwing Velocity in Female High School Athletes
Medicine and Science in Sports and Exercise 40(5, supplement), s25, 2008.


Studie
28 kvinnelige håndballspillere ble delt i to grupper. En gruppe som trente S-E-T(Redcord) ble sammenliknet med en kontrollgruppe. Før og etter treningsperioden ble kasthastigheten med en 600g håndball målt med fotoceller. Testing av en fots balanse og push-up i ustabile slynger ble også målt. S-E-T(Redcord) gruppen gjennomførte 6 øvelser i lukket kinetisk kjede 2 ganger pr uke over 7 uker.

Gjennomsnittlig kasthastighet økte signifikant i S-E-T(Redcord) gruppen (4,9%) og forble uforandret i kontrollgruppen. Funksjonell styrke målt som push-up i ustabile slynger økte også signifikant i S-E-T(Redcord) gruppen. Det var ingen endring i noen av gruppene i en fots balanse. Studien konkluderer at trening av core stabilitet ved å bruke øvelser utført i lukket kinetisk kjede kan signifikant øke kasthastigheten hos håndballspillere. Det er foreløpig kun abstraktet som er publisert

Purpose: To determine the impact of a Sling Exercise Training (SET) core stability program on maximal throwing velocity in high school age female team handball players.

Methods: 28 female team handball players (16.6±0.3 yrs, 63±6 kg, 169±7 cm) were initially divided into an SET training group (n= 15) and a control group that performed their normal training (n=13). After loss to post testing, 14 SET trained (SET) and 9 control athletes (CON) were compared. Before and after the training period, throwing velocity (600 g handball, average of three best throws) was determined from a penalty shot position using a photo cell array, along with one legged balance, unstable push-up strength, and two weak link tests. The SET group performed 6 closed kinetic chain, unstable exercises, 2.wk-1 for 7 weeks.

Results: Averaged throwing velocity increased 4.9% from 17.9±1.8 to 18.8±1.5 m.s-1 in SET (p<0.01), but was unchanged in CON 17.2±1.4 to 17.0±1.3 m.s-1 (p>0.05). Functional strength measured as modified pushups to failure with arms in slings increased in SET from 21±5 to 37±10 (p<0.001) vs from 11±7 to 16±9 in CON. One legged balance was not significantly improved after the intervention in either group.

Conclusions: Core stability for an athlete may be defined as the ability of the hips and trunk to resist rotational torque. A strong and stable core region may be an important precondition for generating high rotational velocity in multi-segmental movements. The results of this study suggest that core stability training using closed kinetic chain exercises performed in unstable slings can significantly improve maximal throwing velocity.