«Et fantastisk verktøy i skadeforebyggende trening»

”Redcord slynger er et fantastisk verktøy jeg nå har brukt i mange år. Jeg trener selv og jobber med kunder i slyngene hver dag.
En stor takk til Redcord for et meget godt verktøy for skadeforebyggende trening mot muskel- og skjelettlidelser!”

Les mer om Tommy A. Lande på hans webside www.prehabtrening.no

Tommy A. Lande
Personlig Trener, Optimal Trening