Her kan du laste ned våre ulike brukerveiledninger

Sikkerhetsinformasjon, PDF’er for nedlastning

Veiledninger for egentreningsutstyr:

Veiledninger til behandler utstyr:

Video for hvordan skifte tau i Redcord Trainer, se her:

Justering av tauene

Justering av tauene i Redcord Trainer
Hold midttauene i én hånd og stroppene i den andre.
Trekk midttauene rolig rett ned til de løsner og deretter mot deg.
Hold midttauene ut fra apparatet og juster stroppene til ønsket høyde.

Låsing av tauene:
Slipp midttauene slik at de henger rett ned og stroppene låses ved belastning.

Heving av stroppene:
Trekk midttauene rett ned til stroppene er i ønsket høyde.
Stroppene låses ved belastning.

Copyright Redcord.no 2015