Redcord prioriterer sikkerhet svært høyt, og vi er ikke villige til å inngå kompromisser som gjør at våre produkter kan sette folks sikkerhet på spill.

Redcord tilbakekaller derfor produkter som kan være farlige eller av for dårlig kvalitet. I de tilfeller vi har produkter som er tilbakekalt, vil du finne informasjon om dette på denne siden.

Last ned Sikkerhetsinformasjon her: