Ryggforeningen
Ryggeraet 49 1580 Rygge
e-post: ryggforeningen@ryggforeningen.no
tlf.: 69 26 87 00

Rygg-, nakke- og bekkenplager er svært utbredt. 60 – 80 % av oss får ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet. Ryggvondt er en folkeplage. Mange har langvarige og/eller tilbakevendende plager, og mange blir uføre. For andre er plagene lettere og kortvarige. Ryggforeningen ser hele ryggsøylen og bekkenet under ett. Vi betrakter plager og lidelser i nakken, brystryggen, lavryggen, bekkenet og andre ryggrelaterte lidelser (for eksempel utstrålende smerter i bein eller armer, men som kommer fra ryggen) som rygglidelser. Innsatsen må intensiveres slik at personer med slike lidelser blir tatt på alvor, får riktig diagnose, riktig behandling og veiledning. Ryggforeningen i Norge arbeider for at mennesker med nakke-, rygg- og bekkenplager skal få bedre helsehjelp og livskvalitet. Les om medlemsfordelene på Ryggforeningens nettsider www.ryggforeningen.no.