«Redcord har endret min hverdag som fysioterapeut»