Neurac slyngebehandling gjenoppretter normal muskelfunksjon gjennom nevromuskulær stimulering og korrigerende treningsøvelser. 24 pasienter på Redcord Clinic formidlet sine brukerhistorier på Redcords nettsider for 4-6 år siden. Dette var et utvalg av pasienter som hadde hatt betydelige plager og som hadde fått så god effekt av Neuracbehandlingen at de gjerne ville dele sine erfaringer. Det var fysioterapeutene på Redcord Clinic som foreslo utvalget av de pasientene som formidlet sine brukerhistorier. Nå ønsket vi å få vite hvordan det hadde gått med dem.

Les mer om  langtidseffekten for pasienter her.  I rapporten får du en  kortfattet beskrivelse av elementene i Neurac Pasientløp, fokus på metodeutvikling som kan fremme langtidseffekt, nøkkelinformasjon og litt om personlig helsegevinst – samfunnsøkonomisk effekt.

Noen av gullkornene finner du her, les mer ved å se i menyen til venstre.

"Slapp operasjon og har unngått sykefravær"
"Fremdeles like bra og har ikke hatt tilbakefall"
"Vesentlig forbedringer og gikk Birkebeinrennet i 2013!"
"Redcord er inkludert i min hverdag og jeg har ikke hatt tilbakefall"


Last ned brosjyren som tar for seg en beskrivelse av et representativ utvalg Redcord Pasienthistorier