«Veiledet egentrening med Redcord holder meg frisk  etter en bilulykke» 

Torstein Rønaas

«Redcord har gitt meg en ny hverdag!»

Hans Guthus