Vi har helt fra etableringen i 1991 utviklet nye behandlingsmetoder og treningstilbud der et mål er langsiktig effekt av behandlingen.

I menyen til vestre kan du lese om hvor bra  langtidseffekten av Neurac pasientløp har vært på mange av våre pasienter flere år etter behandlingen. Les brukerhistoriene til noen av pasientene som har fått et bedre liv med Neurac slyngebehandling. De fleste vil ha en link hvor du kan lese flere detaljer rundt skaden/plagene og Neurac behandlingen som hjalp dem.

Last ned brosjyren som tar for seg en beskrivelse av et representativ utvalg Redcord Pasienthistorier her: