Lumbago er ”sekkediagnose” på tilstander hvor man har uspesifikke smerter i korsryggen. Smertene kan komme brått eller gradvis og de stråler vanligvis ikke ned i lår eller legger, men ofte ut til siden(e) av ryggen. Lumbago kan ha forskjellige årsaker, som for eksempel tunge løft, overbelastning eller gjentatte bevegelser over tid. I de fleste tilfeller er smertene ufarlige og går gradvis over av seg selv. Neurac slyngebehandling kan i mange tilfeller være med på å gjøre denne prosessen kortere. Behandlingen består av spesialutviklede øvelser i Redcord slynger og utfordrer samarbeidet mellom ulike muskelgrupper. Ved undersøkelser og tester i Redcord slynger kan man i mange tilfeller finne svakheter i muskelsampillet som kan fremprovosere smerter. Et individuelt tilpasset treningsprogram kan hjelpe til med å fjerne disse svakhetene og hindre tilbakefall.

Neurac slyngebehandling

I korsryggen er det flere muskler som skal jobbe sammen for å gi stabilitet og normal bevegelsesfunksjon. Svakheter i dette muskelsamspillet kan føre til feil- og overbelastning. Holdningsfeil eller skjevheter i skjelettet kan også føre til at musklene i ryggen overbelastes som igjen kan føre til smerte.

I de fleste tilfeller er smertene ufarlige og går gradvis over av seg selv. Neurac slyngebehandling kan i mange tilfeller være med på å gjøre denne prosessen kortere. Behandlingen består av spesialutviklede øvelser i Redcord slynger og utfordrer samarbeidet mellom ulike muskelgrupper. For å forsterke effekten benytter vi gjerne et datastyrt vibrasjonsapparat (Stimula) som hektes på tauene. Målet er å øke signalstrømmen fra hjernen til de ulike musklene slik at muskelsamspillet forbedres. I mange tilfeller kan dette føre til rask smertelette og forbedret funksjon. Slyngebehandling i Redcord bør følges opp med egentrening i slynger for å sikre langvarige resultater og bedring.