Overbelastning, feilbelastning eller inaktivitet kan føre til smerte, ryggplager som påvirker hjernens signalstrøm til og fra muskulatur. Dette kan sette noen muskler ut av spill, påvirke det naturlige samspillet mellom muskelgruppene og medføre smerte og nedsatt funksjon. Med Neurac slyngebehandling kan man utfordre og styrke muskulaturen slik at muskelsamspillet normaliseres, belastning på overbelastet muskulatur reduseres og man oppnår smertefrie bevegelsesmønstre og funksjonsforbedring.

Årsakene til at plagene oppstår kan være mange, men ofte skyldes det overbelastning, feilbelastning eller inaktivitet

Ryggsmerter deles inn i akutte og langvarige (”kroniske”). Smerter som har vart i mer enn 12 uker kalles for langvarige. I den vestlige verden vil 80-90% av befolkningen en eller flere ganger i livet oppleve korsryggsmerter av en slik grad at det blir til hinder for vanlig aktivitet.

I de fleste tilfeller er det vanskelig å si nøyaktig hva som er opphavet til smertene. Det er flere strukturer i og rundt ryggsøylen som kan gi smerte, og det er svært vanskelig å skille ut hvilke strukturer som er involvert. Derfor kalles de fleste ryggplager (ca 85%) for ”langvarige, uspesifikke korsryggsmerter” (”chronic non-specific low-back pain”). Lumbago er et annet uttrykk som har vært brukt for slike uspesifikke korsryggsmerter. Klikk her for å lese artikkel om Lumbago.

Årsakene til at plagene oppstår kan være mange, men ofte skyldes det overbelastning, feilbelastning eller inaktivitet. Studier viser at hjernen begrenser signalstrømmen til muskulatur ved smerte eller lengre tids inaktivitet. Dette kan sette noen muskler ut av spill, påvirke det naturlige samspillet mellom muskelgruppene og medføre smerte og nedsatt funksjon.

Neurac slyngebehandling utfordrer muskelsamspillet. Målet er å igangsette signalstrømmen til musklene slik at muskelsamspillet gjenopprettes og muskulaturen gjenvinner normal styrke, utholdenhet og funksjon. I mange tilfeller kan denne behandlingsformen føre til umiddelbar smertelette og forbedret funksjon, men ikke alltid. Uansett bør Neurac slyngebehandling følges opp over tid med spesialtilpasset trening i Redcord slyngesystem for å sikre langvarige bedring. Treningen kan foregå på klinikk, i treningsstudio eller hjemme.

Ryggsmerter kan også skyldes et prolaps.