Whiplash eller nakkesleng kan oppstå når hodet beveges raskt bakover og deretter fremover (som f.eks. i en bilpåkjørsel bakfra). Typiske symptomer er umiddelbar smerte og innskrenket bevegelighet i nakken. Som regel går plagene over etter hvert, men hos noen blir plagene vedvarende og kan gi tilleggssymptomer som kvalme, svimmelhet, konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt, slitenhet, depresjon, angst m.m. Mange nakkeslengskadde har en nedsatt funksjonen i indre stabiliseringsmuskulatur og en svekket ytre bevegelsesmuskulatur. Neurac slyngebehandling har som mål å gjenopprette normal styrke og funksjon i nakken ved smertefrie øvelser i Redcord slynger, gjerne med bruk av vibrasjonsapparatet Redcord Stimula. Gradvis økes doseringen på øvelsene og målet er at pasientene etter hvert kommer i gang med egentrening. Denne bør så følges opp på lang sikt for å sikre varig bedring.

Nakkesleng er en tilstand som kan oppstå når hodet beveges raskt bakover og deretter fremover

Tilstanden er ofte forårsaket av en bilpåkjørsel bakfra. Typiske symptomer er umiddelbar smerte og innskrenket bevegelighet i nakken. Som regel går plagene over etter hvert, men hos 3-5 % av de som utsettes for påkjørsel bakfra blir plagene vedvarende. Hos noen utvikles det etter hvert tilleggssymptomer som kvalme, svimmelhet, konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt, overømfintlighet for lys eller lyd, tap av energi, slitenhet, depresjon, angst, etc.

Det typiske for denne typen plager er at ved undersøkelser med røntgen, CT og MR finner man ingen klar årsak som kan forklare tilstanden. Dette kan i noen tilfeller medføre at pasientene ikke blir trodd når de forteller om sine plager.

Nyere undersøkelser har vist at kraftige smerter i nakken/hodet som vedvarer over tid kan medføre at signalføringen fra hjernen til stabiliserings- og bevegelsesmuskulatur i nakken forstyrres. Hos pasienter med langvarige plager etter påkjørsel bakfra er det målt at den indre stabiliseringsmuskulaturen i nakken ikke fungerer slik som hos friske. I tillegg er det målt at de ytre nakkemusklene som beveger nakken er vesentlig svakere hos disse pasientene enn hos friske med samme alder og kjønn.

De akutte plagene smertene som oppstår ved nakkeslengskade behandles med medisiner. I noen tilfeller benyttes også nakkekrage. Bruken av krage er omdiskutert, men som regel kan det være gunstig at nakken holdes i ro de første dagene. Man må unngå langvarig bruk av krage, da muskulaturen vil bli svekket av dette.

Hos pasienter med langvarige plager er det vesentlig at behandlingen legges opp med det for øye at normal styrke og funksjon i nakken skal gjenopprettes. Dette viser seg ofte å være problematisk, fordi opptrening av muskulaturen ikke lar seg gjøre pga smerteprovokasjon. Det er ofte også mye engstelse ute og går hos denne pasientgruppen og dette kan vanskeliggjøre behandlingen.

Ved bruk av Neurac-metoden tilstreber vi å oppnå smertefri behandling. Pasienten plasseres i en trygg og behagelig stilling. Selve behandlingen foregår i Redcord slynger, gjerne med bruk av et datastyrt vibrasjonsapparat (Redcord Stimula) som hektes på tauene. Med vibrasjonen tilstreber vi å redusere smertene og i tillegg å øke signalstrømmen fra hjernen til muskulaturen i nakken. Etter hvert igangsettes forsiktig øvelser for nakkemusklene. Også dette skal foregå uten smerteprovokasjon. Gradvis økes doseringen på øvelsene og målet er at pasientene etter hvert kommer i gang med egentrening. Denne bør så følges opp på lang sikt for å sikre varig bedring.