Normal funksjon i nakken tilsier et godt samspill mellom indre støttemuskulatur (stabiliseringsmuskulatur) og ytre bevegelsesmuskler. Skader, akutte smerter eller lang tids smerte og/eller inaktivitet kan skape en ubalanse mellom ytre og indre muskulatur i nakken og føre til nakkeplager. Det ytre muskelsystemet vil ofte ta over den stabiliserende rollen til de indre musklene og blir derfor gjerne overbelastet, stive og smertefulle. Dette kan gi symptomer som hodeverk, svimmelhet, kvalme m.m.

Målet ved Neurac slyngebehandling er å aktivere og styrke den indre stabiliseringsmuskulaturen og gjenopprette det normale muskelsamspillet. Det utvikles et individuelt tilpasset treningsprogram med øvelser i slynger for å sikre langvarig bedring og hindre tilbakefall.

Ved lang tids smerte og/eller inaktivitet kan dette samspillet settes ut av funksjon. Det kan også settes ut av funksjon ved akutte smerter eller skader, men normaliseres som regel igjen når smertene har gått over.

Nyere forskning viser at smerte kan medføre at signalstrømmen fra hjernen til støttemuskulaturen reduseres og at det oppstår en ubalanse mellom ytre og indre muskulatur i nakken. Det ytre muskelsystemet prøver da å ta over den stabiliserende rollen til de indre musklene og blir derfor gjerne overbelastet. Dette kan føre til at de ytre musklene blir smertefulle og etter hvert svake. Denne ”onde sirkelen” kan så lede til symptomer som hodeverk, svimmelhet, kvalme, etc.

Neurac slyngebehandling for nakkeplager

Neurac slyngebehandling tilstreber å få normalisert signalføringen til den indre stabiliseringsmuskulaturen og å gjenopprette det muskulære samarbeidet med de ytre musklene. Noen ganger ser vi en umiddelbar effekt av denne behandlingsformen . Dette muliggjør en rask igangsetting av et spesialtilpasset treningsopplegg som rettes mot opptrening av styrke, utholdenhet og nevromuskulær kontroll. Selv om pasienten ikke skulle oppleve en umiddelbar effekt av Neurac-behandlingen, tilrettelegges det for et strukturert egentrening som pasienten skal følge over tid. Denne treningen utføres i Redcord slynger på klinikk, i treningsstudio eller hjemme.