Kroniske smerter i lyske- og hofteregionen er veldig vanlige. Årsakene til plagene kan være mange, alt fra lokale slitasjeforandringer til overbelastning ved fysisk aktivitet. Symptomene er ofte diffuse og ukarakteristiske, gjerne med plager i flere områder samtidig. I mange tilfeller vil overbelastning av muskulaturen i området føre til dannelse av ømme punkter i musklene (”trigger points”) som kan gi en opplevelse av smerte i lysken eller hoftepartiet. Neurac slyngebehandling innebærer tester som kan avdekke ubalanser i muskelsamspillet slik at man kan sette i gang behandlingstiltak for å rette på eventuelle svakheter.

Behandling av hofte og  lyskeplager med Neurac slyngebehandling
I mange tilfeller vil overbelastning av muskulaturen føre til dannelse av ømme punkter i musklene (”trigger points”) som kan gi en opplevelse av smerte i lysken eller hoftepartiet. Den type smerte kalles for ”referred pain” (overført smerte). Ved kortvarige lidelser kan disse lokale smertepunktene ofte behandles med godt resultat og den overførte smerten vil opphøre. Ved langvarige plager vil muskulaturen gradvis svekkes og den vil da ikke tåle belastning like godt som før. I slike tilfeller er det vanskeligere å bli kvitt de lokale ømhetspunktene og således den overførte smerten.

Med Neurac slyngebehandling og Redcord slynger kan man teste kraft og samspill mellom musklene og avdekke muskulære ubalanser som måtte finnes, for så sette i gang behandlingstiltak for å rette på dette. Neurac-behandling består av øvelser hvor muskulaturen belastes med kroppen som motstand og ustødigheten i tauene utfordrer hjernen til å øke signalstrøm til muskulaturen. Det datastyrte vibrasjonsapparatet Redcord Stimula kan hektes på tauene for ytterligere å utfordre hjernen.

Enhver behandling for langvarige plager må ha som mål at muskulaturen skal trenes på lang sikt. Pasienter som gjennomgår behandling med Neurac-metoden oppfordres til å fortsette med egentrening i Redcord slyngesystem til normal styrke og funksjon er gjenopprettet.