Ryggen og bekkenet er ”kjernen” for all stabilitet i kroppen. Slynbebehandling er et fint trening for bekkenplager og bekkenløsning. Riktig muskelsamspill er viktig for å kunne ha god funksjon. Støttemuskulaturen som skal holde bekkenet stabilt må jobbe i samsvar med de større musklene som brukes ved bevegelse av ryggen og hoftene. Neurac slyngebehandling utfordrer samspillet mellom den indre stabiliseringsmuskulaturen og de ytre bevegelsesmusklene for å bedre stabiliteten og funksjonen i bekkenet.

Bekken- og ryggplager er en av de hyppigste årsakene til sykemelding hos gravide. Ved graviditet påvirker hormonene bekkenet slik at leddbåndene blir mer fleksible og belastningen på stabiliseringsmuskulaturen økes. Jo tidligere man kommer i gang med forebyggende slyngetrening jo bedre er muligheten til å unngå bekkenplager under svangerskapet.

Slyngebehandling utfordrer samspillet mellom den indre stabiliseringsmuskulaturen og de ytre bevegelsesmusklene

Bekkenet består av 3 ledd: et ledd foran (symfysen) og to bak (iliosacralleddene). Bekkenplager kan sette seg ensidig, tosidig eller i alle 3 leddene på en gang.  Ved graviditet påvirker hormonene bekkenet slik at leddbåndene blir mer fleksible. Det blir derfor stilt ytterligere krav til muskulaturen som skal stabilisere bekkenet i denne perioden. Dersom muskulaturen ikke fungerer optimalt kan pasienten være utsatt for feilbelastning/overbelastning, noe som kan resultere i smerter fra leddbånd, leddkapsler, sener eller muskler.

Overbelastning av symfysen kan gi smerter i lysken og noen ganger litt nedover på innsiden av lårene, mens overbelastning av iliosacralleddene gir smerter på baksiden av bekkenet og gjerne litt nedover i lårene. Bekkensmerter blir gjerne fremprovosert av å ligge lenge, sitte lenge eller gå lenge. Ofte kan det være vanskelig å finne gode hvilestillinger.

Slyngebehandling utfordrer samspillet mellom den indre stabiliseringsmuskulaturen og de ytre bevegelsesmusklene. Hensikten er å bedre stabiliteten og funksjonen i bekkenet. Alle øvelser skal være smertefrie og tilpasset den enkelte pasient. I løpet av behandlingen med Neurac-metoden igangsettes det gradvis opptrening etter  spesialtilpasset trening for den enkelte pasient. Dette leder så videre til egentrening for å sikre en langvarig effekt av behandlingen.

Det er gjort en studie som har vist at stabiliseringsøvelser som er lagt inn som del av et større behandlingsopplegg kan ha god effekt for kvinner med bekkenplager. I denne studien ble det benyttet øvelser i Redcord slyngesystem.