Neurac slyngebehandling innebærer tester som kan avdekke ubalanser i muskelsamspillet slik at man kan sette i gang behandlingstiltak for å rette på eventuelle svakheter.