Musearm er en populær betegnelse på belastningslidelser som kan oppstå ved arbeid på datamaskin. Smerten oppleves som oftest i senefestene på utsiden av albuen, men kan også forekomme i underarm, håndledd eller hele armen. Hvis plagene vedvarer over lang tid kan dette føre til at muskulaturen i armen og skulderbladsområdet svekkes og at armen ikke vil tåle belastning så godt som tidligere.

Neurac slyngebehandling tilstreber å gjenopprette normal funksjon og toleranse for påkjenning. Behandlingen består av øvelser i Redcord slynger. Ofte benyttes kontrollert vibrasjon på tauene for å få dempet smerte og samtidig utfordre hjernen til å øke signalstrømmen til musklene. Etter endt behandling blir det laget spesialtilpasset egentrening for å sikre langvarig bedring.

Neurac behandling av musearm

En god arbeidsstilling der underarmene hviler på skrivebordet, samt hyppige pauser og endring av sittestilling er viktige forebyggende tiltak. Redusert bruk av data-mus, eller å skifte til annen type data-mus med håndtak eller joystick kan også være aktuelt

Hvis plagene vedvarer over lang tid kan dette føre til at muskulaturen i armen og skulderbladsområdet svekkes. Armen vil da ikke tåle belastning så godt som tidligere og dette kan føre til en ”ond sirkel” hvor dagligdagse gjøremål kan være nok til å holde smerten gående. Det er da viktig at behandlingstiltak rettes mot gjenoppretning av normal kraft og utholdenhet i armen. Dette kan i mange tilfeller være problematisk, da opptreningen i seg selv kan være smertefrembringende og vanskelig å gjennomføre.

Med Neurac slyngebehandling tilstreber vi å gjenopprette normal funksjon og toleranse for påkjenning. Øvelsene som benyttes foregår i Redcord slynger og gjøres i kroppsevektbærende stillinger, hvor samspillet mellom muskelgrupper vektlegges. Ofte benyttes kontrollert vibrasjon på tauene for å få dempet smerte og samtidig utfordre hjernen til å øke signalstrømmen til musklene. Vibrasjonsapparatet som benyttes i denne sammenhengen kalles Redcord Stimula. Etter endt behandling blir det laget spesialtilpasset trening som pasienten kan forsette med som egentrening for å sikre langvarig bedring.