”Impingement syndrom”, også kalt subakromialt smertesyndrom eller ”inneklemmingssyndrom”, er en av de vanligste årsakene til skuldersmerter. Tilstanden kjennetegnes ved smerte og stivhet rundt skulderen, spesielt ved løfting av armen. Smerte ved overbelastning eller skade kan forstyrre signalstrømmen mellom hjerne og muskulatur, noe som kan medføre at knoklene ikke beveger seg riktig i forhold til hverandre,som igjen kan gi en inneklemming av sener og slimpose når armen løftes.

Neurac slyngebehandling benytter spesialtilpassede øvelser i Redcord slynger for å normalisere funksjonen i skulderen. Målet er å gjenopprette normal signalstrøm og funksjon, slik at bevegelsene av skulderbladet og armen koordineres riktig og inneklemmingen opphører.

Plager i skuldrene? Book time på Redcord Clinic her. 

Neurac behanding av «impingement syndrom» i skulder
”Impingement” betyr inneklemming og forårsakes av at strukturer (sener eller slimpose) i skulderleddet kommer i klem og blir irritert. Plagen kan oppstå ved gjentagende ensidig arbeid med armen over skulderhøyde eller etter en direkte overbelastning av skulderen. Dette kan starte en smertefull betennelsesprosess i skulderen.

En annen årsak til ”impingement syndrom” kan være feilfunksjon av musklene som stabiliserer og beveger skulderbladet og overarmen. Smerte (for eksempel etter overbelastning eller skade av skulderen) kan forstyrre signalstrømmen mellom hjerne og muskulatur. Dette kan medføre at knoklene ikke beveger seg riktig i forhold til hverandre, og føre til en inneklemming av sener og slimpose når armen løftes. Etter hvert blir dette en ”vond sirkel” som vedlikeholder smerten. I slike tilfeller er det helt vesentlig å fokusere behandlingen på å få gjenopprettet normal signalstrøm fra hjernen til musklene, slik at bevegelsene av skulderbladet og armen koordineres riktig og inneklemmingen opphører.

Neurac slyngebehandling benytter spesialtilpassede øvelser i Redcord slynger for å normalisere funksjonen i skulderen. Det legges spesiell vekt på å benytte kroppens egen tyngde som motstand, og å utnytte ustødigheten i slyngene for å fremkalle de riktige signalene fra hjernen til muskulaturen. Vi kan også tilføre kontrollerte vibrasjoner direkte til tauene ved hjelp av det datastyrte vibrasjonsapparatet Redcord Stimula for å forsterke effekten.