Skulderleddet er et komplisert ledd hvor bevegelser skal foregå i alle retninger. Full funksjon og bevegelse i skulderen krever et godt muskelsampill. Skader eller langvarige smertetilstander i og omkring skulderen kan forstyrre muskelsamspillet og gi nedsatt funksjon. Dette kan gi arm- og skulderplager. Med spesialutviklede øvelser og tester i Redcord slynger kan fysioterapeuten kartlegge hvilke muskler som ikke er i stand til å utføre sin del av ”jobben” når armen skal beveges. På bakgrunn av disse funnene utføres Neurac slyngebehandling for å utfordre muskelsamspillet og øke signalstrømmen til muskulaturen. Det igangsettes også  spesialtilpasset egentrening som pasienten bør følge over tid for å sikre langvarig bedring.

Skulderleddet omgis av leddkapsel, leddbånd, slimposer, sener og muskler. Disse fester overarmen til skulderbladet. Fire muskler omgir selve skulderleddet og er vesentlige for stabilisering og kontrollert bevegelse av skulderen. De kalles gjerne for ”rotatorcuffen”. Andre muskler sørger for stabilisering og bevegelse av skulderbladet.

Studier har vist at ved langvarige smertetilstander i- og omkring skulderen kan signalføringen fra hjernen til muskulaturen forstyrres. Dette kan føre til at strukturer i skulderleddet (sener og slimposer) kan komme i beknip når armen beveges fremover eller ut til siden. Dette kalles for inneklemmingssyndrom (”impingement syndrom”).

Alle tilstander som medfører langvarig smerte i skulderområdet kan teoretisk medføre at det oppstår feilfunksjoner i skulderen fordi muskulaturen ikke fungerer som den skal. Neurac slyngebehandling kan være en effektiv måte for å behandle slike tilstander, og har som mål å normalisere bevegelsesfunksjonen mellom armen og skulderbladet og å få gjenopprettet normal signalstrøm fra hjernen til de musklene som skal stabilisere og bevege disse strukturene.

Ved spesielle undersøkelser, kalt ”weak link testing”, søker vi å kartlegge hvilke muskler som ikke er i stand til å utføre sin del av ”jobben” når armen skal beveges. Dette danner så grunnlaget for behandling med Neurac-metoden. Her benyttes Redcord slynger for å utføre smertefrie øvelser for skulderen. Ofte tilfører vi vibrasjon på tauene for å utfordre hjernen til å øke signalstrømmen til muskulaturen. Dette kan gjøres ved manuell risting eller ved bruk av det datastyrte vibrasjonsapparatet Stimula som hektes på tauene. Det er viktig at denne behandlingsformen ikke medfører smerte, da det vil redusere signalstrømmen fra hjernen.

På bakgrunn av funn i undersøkelse og behandlingseffekt igangsettes  spesialtilpasset trening til den enkelte pasient i Redcord slynger. Dette leder videre inn i et egentreningsopplegg som pasienten bør følge over tid for å sikre langvarig bedring.