Med Neurac slyngebehandling kan man utfordre og styrke muskulaturen for å normalisere muskelsamspillet for de som har muskel og skjelettplager. Belastningen på overbelastet muskulatur reduseres, man oppnår smertefrie bevegelsesmønstre og funksjonsforbedring.

Overbelastning, feilbelastning eller inaktivitet kan føre til smerte som påvirker hjernens signalstrøm til og fra muskulatur. Dette kan sette noen muskler ut av spill, påvirke det naturlige samspillet mellom muskelgruppene og medføre smerte og nedsatt funksjon.


 For timebestilling på Redcord Clinic i Oslo se her: www.redcordclinic.no
For timebestilling hos våre sertifiserte Neurac behandlere i Norge, se her