Behandler/PT kan benytte Redcord på følgende måte i markedsføring av egne tjenester:

1. Vise til at de har og benytter Redcord produkter og utstyr i behandling.
2. Informere om at de har gjennomført kurs og utdanning levert av Redcord.
3. Henvise til Redcord’s hjemmeside www.redcord.no

Redcord er ikke en tjeneste eller en behandlingsform. Redcord er ikke definert som et konsept.Behandler kan derfor ikke markedføre eller gi inntrykk av at de tilbyr Redcord slyngebehandling eller Redcord tjenester

Eksempel på hva behandler kan si:
“Bli med på gruppetrening i Redcord slynger / med Redcord” (ikke: “Vi tilbyr Redcord gruppetrening”)

“Vår klinikk tilbyr behandling og trening i Redcord slynger” (ikke: ”vi tilbyr Redcord slyngebehandling / slyngetrening”)

Markedsføring av Neurac:
Neurac er navn på en behandlingsmetode og kurs for terapeuter. Neurac er ikke et konsept.Behandler som har deltatt på Neurac 1 kurs kan bruke merkevaren Neurac på følgende måte:

1. Informere om at de har fullført Neurac kurs
2. Si at de tilbyr Neurac behandling / Neurac slyngebehandling

NB: Behandlere som ikke har deltatt på Neurac 1 kurs kan ikke bruke merkevaren.
Eksempel på hva behandler kan si:
“Vi tilbyr Neurac behandling/slyngebehandling” eller ”våre behandlere har gått Neurac kurs”

Bruk av Redcord og Neurac i tittel og navn:
Behandlere utenfor Redcord Clinics kan ikke bruke Redcord eller Neurac som en del av sin tittel.Redcord og Neurac kan ikke inngå i navn på klinikk/institutt uten spesiell avtale med Redcord AS

Bruk av logo og merkevare i markedsføring:
Neurac og Redcord er beskyttede varemerker, og skrives med ® for registrert varemerke.

Bruk av Redcord logo eller registrerte varemerker utover det som er skissert i dette skrivet kan ikke forekomme uten spesiell tillatelse fra Redcord AS.