Styret i Redcord AS består av erfarne mennesker med allsidig og tung kompetanse innen bedriftsetablering og drift, internasjonalisering, finansiering og spesialkunnskap innen helse.

Styret i Redcord AS består av:

  • Thron I. Berg, styreleder
  • Bjørn Grønli
  • Jannicke G. Woxmyhr
  • Mark Jiapeng Wang