Redcord AS har profesjonelle og langsiktige eiere. Styret og ledelsen i Redcord AS representer totalt 26,46 prosent av aksjene i selskapet.

Aksjekapitalen i selskapet er på totalt 33,867 millioner fordelt på 3.386.667 aksjer og 120 aksjonærer.

Følgende aksjonærer eier mer enn en prosent i selskapet:

Sinonordic AS – 17,72%
West Elite Holdings Ltd – 7,09%
Knut Axel Ugland Holding AS – 7,04 %
Maplebrook Ltd – 5,91%
AS Selvaag Invest – 4,78%
Petter Sverre Planke  – 4,64 %
Knut Olav Bjorvatn – 3,61 %
Planke Holding – 3,39 %
Tore Planke – 3,27 %
OHA Holding AS – 3,21 %
Pima AS – 3,04 %
Herman Holding – 2,84 %
Styre & Stell AS – 2,66 %
Mustad Industrier AS – 2,42 %
Grete Planke – 2,28 %
Gezina AS – 2,26 %
Jon Erik Schultz –  2,26 %
LOC AS – 1,91 %
Tor Arne Hauge AS – 1,56 %
Ring Evensen Holding AS – 1,31 %
DnB Bank ASA – 1,26 %
Thron I. Berg – 1,18 %
Tema Invest AS – 1,06 %