Styret og ledelsen i Redcord AS representer totalt 26,46 prosent av aksjene i selskapet.

Aksjekapitalen i selskapet er på totalt 33,867 millioner fordelt på 3.386.667 aksjer og 120 aksjonærer.