Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.redcord.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftetgjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.redcord.no er bare tilgjengelig på norsk. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. Vi leverer kun til Norge, men kunder på Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder bes å ta kontakt direkte med Redcord AS, enten via telefon eller på e-mail. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelslovenog kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev, telefaks e.l.

1. Parter
Selger er: Redcord AS, Kilsund Senteret, 4920 Staubø, org. nr.: NO 960 304 977 MVA, telefon: 37 05 97 70, telefaks: 37 05 97 80, e-post: redcord@recdord.com, og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss».
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet i kjøpsprosessen,som består av følgende punkter:
1. Valg av produkter
2. Handlevognen
3. Kassen

3. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

4.Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

5. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. All handel over 1.000,- mva er fraktfritt. All handel under 1.000,- mva blir belastet med en frakt/håndteringskostnad etter postens satser.

6. Betaling
Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom faktura eller kredittkjøp.

6.1 Faktura
Selskaper med organisasjonsnummer kan få tilsendt faktura. For å benytte dette betalingsalternativet må du være forhåndsgodkjent.Dersom du ikke er det, kontakt Redcord AS for mer informasjon. Benytter du faktura får du tilsendt faktura for varene i etterkant.

6.2 Kredittkort
Benytter du forhåndsbetaling i nettbutikken kan kredittkortene Visa og Mastercard benyttes. Ved bestilling legger du inn kortnummer, utløpsdato og verifiseringskode. Ordresummen vil bli reservert inntil varen er pakket og fakturert ut fra vårt lager. Summen vil fortsatt være på konto/kortet, men vil ikke kunne disponeres så lenge ordren er aktiv.

Det er både enkelt og sikkert å betale med kredittkort på www.redcord.no. Din kortinformasjon blir kryptert, og kortnummeret vil ikke bli synlig for andre. Krypteringsinformasjon kan du se når du bestiller, ved å høyreklikke i vinduet med kortinformasjon og velge egenskaper.

Skulle du ønske å kansellere bestillingen i reservasjonsperioden vil reservasjonen bli opphevet av oss, og pengene frigjort på kortet.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 199, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter.

7.Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig på følgende e-mail adresse: redcord@redcord.com. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere følger gjeldende lover og regler.Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

10. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

11. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for alle våre varer. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. Angrerettskjema kan også lastes ned her Angrerettskjema
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være ubrukt og levertoss i samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med utfyltangrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

12. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
1. du har samtykket i utleveringen, eller
2. når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
3. I lovbestemte tilfelle.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til redcord@redcord.com.

13. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i vårt (selgerens) verneting.

14. CE merking
Alle Redcord sine produkter er CE-merket. Merkingen er en produsentens erklæring om at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i de relevante europeiske helse, miljø og miljøvernlovgivninger, i praksis ved mange av de såkalte produktdirektivene.