Redaktør for rapporten er Even Lærum, Professor dr.med., tidligere leder av FORMI.
Det er oppsiktsvekkende tall rapporten legger frem – her har vi plukket ut noen av dem:

Kostnader:

 • 46% av sykefraværet og 33% av uførepensjoner skyldes MUSSP
 • MUSSP kostet samfunnet mellom 69 – 73 milliarder kroner i 2009 (nesten doblet siden forrige rapport i 2004)
 • Kostnadene er delt opp i 14 milliarder for helsetjenester, 30-34 milliarder i sykefravær og 27 milliarder i trygdeutgifter
 • Kun 4,5% av forskningsmidlene innen medisin og helse gikk til forskning på MUSSP
 • Rundt 1/3 av sykemeldinger hos kvinner i løpet av svangerskapet skyldes rygg- og bekkenleddsplager

Forekomster:

  • Vel 75% av alle voksne i Norge opplever smerter eller plager i muskel- og skjelettsystemet i løpet av en måned
  •  Halvparten av befolkningen har hatt ryggsmerter det siste året, og 60-80% prosent av oss får ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet
  • Opptil 73% av folk med ryggsmerter opplever tilbakefall i løpet av ett år
  • Korsryggsplager er den hyppigste årsaken til sykefravær (11%) og uførhet (9%) blant muskel- og skjelettplagene
  •  Ca 20% av befolkningen har kroniske nakkesmerter (daglige smerter, eller smerter som har vart mer enn 3 mnd)
  •  Mellom 30-50% av befolkningen har hatt nakkesmerter i løpet av de siste 12 mnd
  • Stadig flere unge sliter med smerter knyttet til muskel- og skjelettsystemet

Riskofaktorer og årsaker:

 •  74% av de med nakkesmerter, 72% av de med armsmerter og 50% av de med korsryggsmerter mente plagene var arbeidsrelaterte (tall fra Helseundersøkelsen i Oslo)

Ingen tall på effekt av behandling
Rapportens oppgave vår å rette søkelyset på hvor mange som lider av MUSSP, hva plagene kommer av, hvor mye muskel- og skjelettlidelser koster samfunnet og hvor lite midler som blir øremerket forskning på disse plagene. Rapporten tar ikke for seg effekt av behandling og/eller av tiltak for å forebygge disse plagene.

Konklusjonen er klar: MUSSP er det som plager flest og koster mest, men får samtidig stadig mindre av de statlige forskningsmidlene.

Ønsker du en trykket versjon av rapporten kan denne bestilles fra www.formi.no

Kan Neurac og slyngetrening være en del av løsningen?
Vi håper Neurac-behandling og slyngetrening i Redcord kan være en del av løsningen i rehabilitering, behandling og forebygging av MUSSP. Spesielt tror vi at Redcord kan spille en viktig rolle når det gjelder sekundærforebygging, dvs forhindre tilbakefall. Vårt mål er at stadig fler får øynene opp for slyngetrening, og at kartlegging, veiledning og egentrening med slynger kan være et preventivt tiltak mot tilbakevendende plager. Vi jobber for at folk ved hjelp av egeninnsats kan ta ansvar for egen helse, spare samfunnet for store utgifter og bedre sin egen livskvalitet.

Ta kontakt med Redcord Clinic hvis du ønsker hjelp til å bli kvitt dine muskel- og skjelettplager!