Redcord har utviklet en Neurac nevrologi workshop rettet mot fysioterapeuter som behandler nevrologiske og nevromuskulære lidelser.

Les mer