Nyheter for: Behandler nyheter

Treningsrom hjemme, VG 22.01.17

VG har et fint innlegg om det å trene hjemme i søndagens utgave. «Å trene hjemme er tidsbesparende, billig og effektivt» sier NRK profil Siv Kristin Sællmann. I dette innlegget får man tips om ulikt utstyr man kan bruke hjemme, blant annet slynge. Monica K. Torstveit er førsteamanuensis på Institutt for folkehelse, idrett og ernæring […]

Les mer

SUKSESS MED NEURAC METODEN

Nå kan du få tilbud om en komplett Neurac utdanningspakke, alt utstyret du trenger med en fast månedlig avtale. Ta del i det stadig voksende internasjonale nettverket av høyt kvalifiserte Neurac behandlere. Vi hjelper deg på veien til å bli sertifisert. Neurac er et godt verktøy for å oppnå hurtige, gode behandlings-resultater og en meningsfylt […]

Les mer

Spesialtilpassede fagdager for behandlere

Redcord holder Neurac Workshop for fysioterapeutene i Eurekakjeden, på Hankø Fjordhotell lørdag 20/8. Vi tilbyr spesialtilpassede fagdager for behandlere og institutter som ønsker å lære mer om mulighetene rundt Redcord og Neurac behandling. Vi kommer gjerne til deg og ditt institutt! Mer informasjon finner du her.

Les mer

Vellykket fagkveld i Tromsø

17. september holdt Redcord fagkveld for omtrent 30 terapeuter og leger i Tromsø.

Les mer

Skulderbehandling i slynger

Intervju med Svein Tore Aksnes, fysioterapeut ved Akimi Slemmestad. Magasinet Fysioterapi utgave 4-15

Les mer

Ren Planke-kjøring

Intervju med Redcord gründer, Petter Planke i magasinet Fysioterapi
utg. 4-15

Les mer

Meget god langtidseffekt av Neurac pasientløp

25 pasienter på Redcord Clinic formidlet sine brukerhistorier på Redcords nettsider for 4-6 år siden. Alle hadde hatt betydelige plager og fikk så god effekt av Neuracbehandlingen at de gjerne ville dele sine erfaringer.

Les mer

St.Olav til Redcord-gründer

Petter Sverre Planke som er en av gründerne bak Kilsund-bedriften, Redcord er av Kong Harald utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden.

Les mer

Kongens Fortjenstmedalje

Gratulerer Even! og takk for all verdifull veiledning han har gitt oss i Redcord, vi er heldige som har ham fast på Redcord Clinic en dag hver uke. Even er en viktig brobygger mellom den medisinske ekspertise og vi som utvikler, produserer og markedsfører nye behandlingsløsninger. Dr. Even Lærum fikk på 5 februar 2015 Kongens Fortjenstmedalje! Vi verdsetter hans betydning innen legevirksomhet, forskning, formidling og samfunnsengasjement.

Les mer

FORMI – et muskel- og skjelettregnskap

Muskel og Skjelett Tiåret (MST) v/ FORMI (Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser) kom 2013 ut med rapporten Et muskel- og skjelettregnskap 2013 – om forekomst og kostnader relatert til MUSSP (Muskel- og skjelett skader, sykdommer og plager)

Les mer
Copyright Redcord.no 2015