Dette er en workshop som  er utviklet i samarbeid med fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus HF.

Workshop’en dekker temaer som bla:

 • Neurac-behandling i rehabilitering
 • Pasientkategorier og funksjonssvekkelser
 • Kliniske utfordringer
 • Nevral plastisitet
 • Kliniske undersøkelser
 • Funksjonsforbedrende øvelser
NeuracNevrologiWorkshop


Krav til deltagelse:
Deltakere må ha fullført Neurac 1 kurs.
Neurac Nevrologi Workshop fokuserer på hvordan Neurac behandlingsteknikker kan tilpasses forskjellige kliniske utfordringer og hvordan Redcord kan brukes som verktøy i funksjonelle øvelser for denne type pasienter.

NeuracNevrologiWorkshop_pasient
Pasientkategorier vil hovedsakelig være:

   • ryggmargsskader
   • multitraumer
   • multippel sklerose
   • polynevropati
   • Guillian-Barrés syndrom og slag

 


Kurskalender og Priser