Fagdager
Redcord tilbyr spesialtilpassede fagdager for behandlere og institutter som ønsker å lære mer om mulighetene rundt Redcord og Neurac behandling. Vi kommer gjerne til deg og ditt institutt!
Tid og tema justeres etter behov og interesse, og kan f. eks inneholde:

  • Hvordan jobber en sertifisert Neurac behandler?
  • Fokus på spesifikke kroppsområder, pasientgrupper eller diagnoser
  • Pasientcase
  • Faglig diskusjon og deling av erfaring

Internkurs:

Ved å arrangere Neurac kurs på hjemmebane (Internkurs), har dere flere fordeler:

 • Ingen reise og overnattings utgifter
 • Du er i kjente omgivelser
 • Redcord utstyr du selv bruker daglig  brukes også på kurset

Ved gjennomføring av Neurac internkurs forholder Redcord AS seg til dere som kursarrangør.
NeuracKurs

 

 

 

 

 

Hovedoppgaver som arrangør er:

  • Markedsføre kurset, internt og eksternt
  • Kurspåmeldinger og kommunikasjon med den enkelte kursdeltager
  • Arrangere og sørge for servering i pauser hvis dette er ønskelig

Kurslokaler:
Det forutsettes at vi kan kjøre kurset i deres lokaler og benytte det som finnes av utstyr der. Vi sender en oversikt over hva som kreves av utstyr til kurset i god tid før eventuell kursstart. Det vil også være behov for hvit (lys) vegg eller lerret samt projektor.

Neurac 1 (3 dager) for inntil 20 personer 79 000,- (Krever 5 Redcord Arbeidsstasjoner)
Neurac 1 (3 dager) for inntil 12 personer 47 500,- (Krever 3 Redcord Arbeidsstasjoner)
Neurac 1 (3 dager) for inntil 8 personer 32 000,- (Krever 2 Redcord Arbeidsstasjoner)

Neurac 2 (6 dager) for inntil 20 personer 32 400,-pr kurs (Krever 5 Redcord Arbeidsstasjoner)
Neurac 2 (6 dager) for inntil 12 personer 19 800,-pr kurs (Krever 3 Redcord Arbeidsstasjoner)
Neurac 2 (6 dager) for inntil 8 personer 14 400,- pr kurs (Krever 2 Redcord Arbeidsstasjoner)

Prisen inkluderer kurskompendium, kursmateriell, Kursbevis samt reise/kost/losji for kursholder.


Neurac Internkurs og fagdager organiseres/bestilles på forespørsel.

Gå til kurspåmelding