Fagdager
Redcord tilbyr spesialtilpassede fagdager for behandlere og institutter som ønsker å lære mer om mulighetene rundt Redcord og Neurac behandling. Vi kommer gjerne til deg og ditt institutt!
Tid og tema justeres etter behov og interesse, og kan f. eks inneholde:

    • Hvordan jobber en sertifisert Neurac behandler?
    • Fokus på spesifikke kroppsområder, pasientgrupper eller diagnoser
    • Pasientcase
    • Faglig diskusjon og deling av erfaring

Internkurs:

Ønsker dere å lære Neurac på deres arbeidssted?

Ved å arrangere Neurac kurs på egen klinikk, har dere ingen reise og overnattings utgifter

Ved gjennomføring av Neurac kurs hos dere forholder Redcord seg til dere som kursarrangør.

NeuracKurs

 

 

 

 

 

 

Det medfører at:

  • Dere står ansvarlig for kursavgiften, kurspåmeldinger og kommunikasjon med den enkelte kursdeltager
  • Arrangere og sørge for servering i pauser hvis dette er ønskelig

Kurslokaler:
Det forutsettes at Redcord kan sende Instruktører og at kurset kan gjennomføres I egnede lokaler og med tilstrekkelig utstyr som har up to date standard.


Neurac Internkurs og fagdager organiseres/bestilles på forespørsel. Prisene varierer etter forespørsel.