Neurac Instructor Training (Neurac Instruktørtrening) er ett internasjonalt instruktørprogram for potensialle instruktører. Instruktørene våre skal kunne gi lik opptrening i 40 ulike land, ved å spre Neurac Education i voksende markeder over hele verden.

Skal du bli instruktør må du ha fullført Neurac kursrekke og være kvalifisert CNP( Certified Neurac Practitioner).

Det er vanlig at distributører i de ulike land sender kandidater til disse kursene. Det er derfor ikke fri påmelding.

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss via redcord@redcord.com eller telefon: +4737030000.


 Kurskalender og priser