Neurac 3 er vårt sertifiseringskurs for behandlere. Deltakere må ha fullført Neurac 1 og samtlige Neurac 2 kurs.

Neuracbehandler

Du velger selv om du ønsker å bli sertifisert!

Er du en av dem som  ønsker  å smykke deg med tittelen  «Sertifisert Neurac Behandler» må du bestå teoretisk og praktisk eksamen, signere kontrakt og ha tilgang på: Redcord Arbeidsstasjon med 3 traverser, og Redcord Stimula apparat.

 

Sertifiseringen gir deg: 

  • Offisiell tittel som kan brukes i markedsføring
  • Oppføring på internasjonalt liste over anbefalte behandlere bla. på Redcord hjemmesider
  • Tilgang til lukket forum med faglig informasjon, debatt og oppfølging
  • Medlemskap i et internasjonalt, kvalitetssikret nettverk

Kurset fokuserer på:

  • Klinisk resonnering i dybden
  • Pasientkommunikasjon
  • Motivasjonsteknikker
  • Kasusbaserte oppgaver

Våre Sertifiserte Neurac Behandlere
Kursplan og Priser