Neurac 2 er neste steg på veien til å bli en sertifisert Neurac behandler etter fullført Neurac 1 kurs.

Neurac2


Neurac 2 kursene

Vi har i 2016 oppdatert hele vårt Neurac kurs program, sist det ble gjort var i 2011.
Neurac 2 er nå 3 kurs på til sammen 6 dager, og vi anbefaler å ta dem i denne rekkefølgen:

   • Neurac 2 Lower Body (tidligere Rygg & Bekken, og Underekstremitet)
   • Neurac 2 Upper Body (tidligere Overekstremitet, og Nakke)
   • Neurac 2 Vibration (tidligere Stimula*)

Alle Neurac 2 kurs må gjennomføres før du kan gå videre til Neurac 3.
Vi anbefaler at du bruker fra 3-6 måneder på å fullføre Neurac 2 kursene,  for å få best mulig kvalitet og klinisk erfaring i Neurac metoden.

Kursene gir deg:

   • Flere nye behandlings-øvelser, endringene gir mer tid til praksis og relevante demonstrasjoner
   • Teori om nevromuskulær kontroll og redusert muskelskjelettfunksjon spesifikt kroppsområde
   • Klinisk resonnering relatert til Neurac-testing og Neurac-behandling
   • Videregående Neurac testing for lokal muskelkontroll og myofasciale

Neurac 2  Vibration
På dette kurset gir vi deg kunnskapen om hvordan man bruker vibrasjon med apparatet Redcord Stimula i Neurac behandling.

Kurset gir deg:

   • Kunnskap om praktisk/klinisk anvendelse av vibrasjon med Redcord Stimula
   • Bakgrunn, definisjoner og nevrofysiologiske prinsipper relatert til bruk av vibrasjon
   • Teori om vibrering som en terapeutisk metode
   • Teori om effekten av vibrasjon og smertefysiologi

Etter Neurac 2 står siste steg i Neurac utdanningen for tur – Neurac 3. Du er nå svært nær en tittel som Sertifisert Neurac behandler!