Priser pr kurs:

  • Neurac 1:                        kr 9000,-
  • Neurac 2 Lower Body:   kr 6000,-
  • Neurac 2 Upper Body:   kr 6000,-
  • Neurac 2 Vibration:       kr 6000,-
  • Neurac 3:                       kr 9000,-

Alle våre kurs holdes fra kl. 09:00 – 17:00

Lokaler:
Redcord Clinic
Sandviksveien 36
1363 Høvik

Hvis det holdes her vil det stå informert tydelig på kursene at det ikke er på Redcord Clinic.