Nå kan du bli vår neste sertifiserte Neurac behandler
Neurac står for Nevromuscular Activation, og er en oppsiktsvekkende behandlingsmetode for muskel- og skjelettplager.
Et godt verktøy for å oppnå hurtige, gode behandlingsresultater og en meningsfylt arbeidsdag. Last ned hele brosyren om våre komplette Neurac utdanningspakke her:

NeuracUtdanning


Veien til å bli en sertifisert Neurac behandler

Neurac utdanningen starter du  når du har meldt deg på Neurac 1 kurset. Du investerer i Redcord arbeidsstasjon før eller like etter Neurac 1. Daglig praktisering av det du lærte på Neurac 1 er viktig for å være klar til neste steg i utdanningen – Neurac 2.

Vi anbefaler opp mot 6 måneder praksis før du går videre til våre Neurac 2 kurs.

Deltagelse på Neurac 3 forutsetter at du har tatt Neurac 1 og alle Neurac 2 kursene. For å få tittelen Sertifisert Neurac behandler må du bestå teoretisk og praktisk eksamen, signere kontrakt og ha tilgang på både Redcord Arbeidsstasjon og Redcord Stimula.

Neurac 3 kurset er basert på behandling av problematiske pasientkasus og tar for seg følgende temaer:

 • Klinisk resonnering i dybden
 • Pasientkommunikasjon
 • Motivasjonsteknikker
 • Kasusbaserte oppgaver
 • Eksamen som kvalifiserer til å bli «Certified Neurac Provider»

Tittelen Sertifisert Neurac Behandler gir deg mange fordeler: 

   • Offisiell tittel som kan brukes i markedsføring
   • Oppføring på internasjonalt liste over anbefalte behandlere bla. på Redcord hjemmesider
   • Tilgang til lukket forum med faglig informasjon, debatt og oppfølging
   • Medlemskap i et internasjonalt, kvalitetssikret nettverk


Neurac 1
Neurac 2
Neurac 3
Sertifisert Neurac behandler

Kurskalender og Priser