NEURAC 
står for Nevromuscular Activation, og er en oppsiktsvekkende behandlingsmetode for muskel- og skjelettplager. Metoden består av øvelser i Redcord slynger hvor øvelsene utføres på ustabilt underlag og med kroppen som vekt. Dette styrker både indre og ytre muskulatur.

Resultatet blir bedret muskelsamspill, muskulær kontroll og balanse, samt økt styrke og utholdenhet. Neurac metoden brukes både for å redusere og for å forebygge plager, men også som prestasjonsfremmende trening.

Du må ha forhåndskompetanse og bakgrunn i form av utdannelse på høyere nivå innen behandling/rehabilitering.

Neurac kurs gir deg:

    • Pedagogisk og progressiv struktur som tar deg med steg for steg gjennom hele Neurac metodikken
    • Kursdager av 7 kontakttimer hvorav 75 % av tiden blir brukt på praktiske øvelser og 25 % på teori
    • Innholdsrikt kursmateriell med et stort utvalg av bilder, tester og teknikker som du umiddelbart kan implementere i din kliniske praksis
    • Tid og rom for faglig debatt og erfaringsutveksling
    • En oppdatert oversikt over ny og relevant forskning

Neurac utdanningspakke