Neurac behandling består av aktive øvelser der pasienten selv deltar i behandlingen. Her får du en kort introduksjonsfilm, fra behandling til egentrening.

Metoden er basert på vitenskapelige  studier og forskning samt veletablerte prinsipper for behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettplager. Neurac slyngebehandling gjenoppretter normal muskelfunksjon gjennom nevromuskulær stimulering og korrigerende treningsøvelser.

Behandlingsmetoden bygger på fire grunnelementer:

1. Kroppsvektbærende øvelser i Redcord slynger
2. Kontrollert vibrasjon påført utvalgte deler av kroppen
3. Gradvis økende belastning
4. Smertefri behandling og bevegelser

Målet med Neurac-behandlingen er å gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og forbedre muskelfunksjonen. Neurac-behandling utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene, ikke bare symptomene.