Metodebeskrivelse
Neurac-metoden er omfattende, og består av mye mer enn selve øvelsesbehandlingen. Elementer som god kommunikasjon, pasientutdanning, undersøkelse og testing, responsbehandling, trening og oppfølging over tid, er også sentrale komponenter. Disse elementene er gjensidig avhengig av hverandre. I tillegg til rask smertelindring og funksjonsforbedring, er langvarig effekt med redusert risiko for tilbakefall viktige mål.

God kommunikasjon
Allerede fra første kontakt er man i Neurac-metoden opptatt av hvordan pasienten møtes. Pasientens opplevelse av hele behandlingsløpet blir påvirket av forholdet mellom behandler og pasient  og mye av grunnlaget legges i anamnesesituasjonen. I tillegg til å få diagnostisk informasjon er behandleren opptatt av å få frem pasientens perspektiv og synspunkter, samt hvordan plagene påvirker pasientens daglige aktiviteter. Gjensidig forventningsavklaring og enighet om målsetning med behandlingen avklares tidlig. God kommunikasjon må ivaretas gjennom hele behandlingsløpet og er en forutsetning for å kunne ha motiverte og fornøyde pasienter som oppnår gode resultater.

Klinisk undersøkelse, inkludert funksjonstesting
Basert på informasjonen som behandleren har fått i anamnesen gjennomføres en grundig klinisk undersøkelse. Undersøkelsen fokuserer på hvilke funksjonelle utfordringer pasienten har i hverdagen, samt spesifikke tester for å bekrefte eller avkrefte underliggende strukturell skade med behov for annen oppfølging enn konservativ behandling. Det er viktig at behandleren anvender reproduserbare, funksjonelle tester, som kan brukes som retest for å evaluere behandlingseffekt underveis i prosessen.

Neurac-testing
For å avgjøre hvordan Neurac-behandlingen skal legges opp, avsluttes undersøkelsen med Neurac-testing. Dette er spesialutviklede testprosedyrer, som avdekker weak links i de kinetiske kjedene. Weak links kan forklares som en nevromuskulær dysfunksjon som gir uhensiktsmessige bevegelsesmønstre og/eller provoserer smerte. De standardiserte Neurac-testene gir behandleren informasjon om hvilke øvelser og teknikker som er indisert, rekkefølgen på øvelsene, og med hvilken intensitet og vanskelighetsgrad øvelsene skal utføres.

Neurac, Neuromuscular Activation
Neurac er en forkortelse for Neuromuscular Activation (Nevromuskulær aktivering) og består av behandlingsøvelser i Redcord slynger. Målet ved Neurac-behandlingen er å gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og forbedre funksjonen. Neurac- behandling utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene – ikke bare symptomene.

Kartlegging og reaktivering av muskelsamspill
Forskning viser at smerte og/eller inaktivitet forstyrrer signalstrømmen fra hjerne til muskler. Denne forstyrrelsen kan føre til tapt muskelsamspill, som igjen kan lede til at noen muskler blir overbelastet og smertefulle. Behandlingen inkluderer testprosedyrer kalt Neurac-tester, for å identifisere dysfunksjoner og muskulære ubalanser. Neurac-testene undersøker systematisk hele kroppen for å finne svakheter i muskelkjedene. Slike svakheter kalles en Weak Link. Neurac-behandlingen fokuserer på å korrigere svakhetene og derved redusere belastningen på de overbelastede musklene. Dette kan ofte resultere i umiddelbar smertelette og/eller forbedret funksjon.

Økt smertelette med vibrasjon
Neurac-behandling består av spesialutviklede øvelser i Redcord slynger. For å forbedre behandlingsresultatet kan man tilføre vibrasjon med det patenterte vibrasjonsapparatet Redcord Stimula. Mange pasienter opplever økt smertelette når det brukes vibrasjon i behandlingen.

Neurac-behandling skal være smertefri og uten negative bieffekter. Behandlingen krever egeninnsats, motivasjon og konsentrasjon fra pasienten. Øvelsene kan være tunge og vanskelige, men skal alltid utføres kontrollert og korrekt. For langtidseffekt anbefales oppfølgende egentrening.

Neurac-behandling anbefales for plager slik som:

  • Ryggplager
  • Nakkeplager
  • Smerter i arm og skulder (f.eks. impingement, musearm og tennisalbue)
  • Smerter i hofte og bekken

Kurs for behandlere
Redcord tilbyr spesialtilpassede Neurac kurs for behandlere. Se her for mer informasjon.