Rotasjon i Neurac behandlingen.

Øvelser med rotasjonsbevegelser er viktig både for behandlere, personlig trenere i sitt arbeid og for personer som ønsker å bedre sin funksjon. Dette gjør Redcord AXIS til et meget allsidig treningsverktøy. Apparatet har to separate trinser som gir en mer biomekanisk utfordring.

  • Muliggjør presise rotasjonsbevegelser
  • Større utvalg av øvelser og variasjoner på alle vanskelighetsnivå
  • Stiller høyere krav til muskulær kontroll
  • To trinser som gir pasienten riktig anatomisk utførelse av øvelsene
  • Sikrer lik vektbalanse mellom frisk og skadet side under behandling