Publikasjoner som involverer Redcord: Publications involving Redcord april 2021

Listen ble oppdatert i april 2021 og er kun på engelsk.

Kontakt oss hvis du ønsker informasjon om studier relatert til prinsippene bak Neurac eller informasjon om referanseliste / litteratur for våre Neurac kurs.