Muskelaktivering

RedcordStimula_Vibrasjon

Fordeler med nye funksjoner på Redcord Stimula+!
Vibrasjon kan øke muskelaktivering og er dokumentert mest effektivt i frekvensområdet 30-50 Hz. Redcord Stimula+ muliggjør nå disse vibrasjonsfrekvensene på alle apparatets energinivåer.

Smertetilstander
Påvirkning av smerte viser best effekt ved bruk av høyere vibrasjonsfrekvenser. Redcord Stimula+ har et bredere spekter av høyere frekvenser med ulike energinivåer. Dette gir behandleren flere og bedre muligheter innen smertebehandling.

Tilfeldig vibrasjonsmønster (Random funksjon)
Det nevromuskulære systemet kan over tid adaptere og tilvenne seg proprioseptiv input, som for eksempel vibrasjon. Dette kan føre til redusert effekt av vibrasjonsstimulering. Et tilfeldig vibrasjonsmønster (random funksjon) med uforutsigbar og varierende vibrasjon gjør det vanskeligere for det nevromuskulære system å «venne seg til» stimuleringen. Redcord Stimula+ har nå flere programmer og muligheter for å tilføre tilfeldige vibrasjonsmønster med ulikt energinivå og ulike frekvensområder.

Hvorfor bruke Redcord Stimula+ på dine pasienter?
Redcord Stimula+ kan gi redusert smerte, forbedret muskelaktivering og økt proprioseptiv input i behandling av blant annet:

  • Dysfunksjon relatert til nevromuskulær kontroll
  • Smertetilstander i muskelskjelettapparatet
  • Funksjonsproblemer i nakke, rygg, bekken og skuldre

Hvordan brukes Redcord Stimula+ ?
Redcord Stimula+ muliggjør kontrollert tilførsel av vibrasjon under Neurac® behandling. Behandlingen skjer i kroppsvektbærende stillinger og apparatet sender vibrasjoner gjenom tauene i Redcord Workstation Professional. Vibrasjonen tilføres selekterte kroppsområder og doseringen kontrolleres gjennom justering av frekvens, energinivå, vibrasjonsmønster og behandlingstid.

Behandlingsformen har spesielt vist seg å være effektiv for å:

  • modulere og redusere smerte
  • forbedre fleksibilitet
  • øke muskelstyrke
  • forbedre muskelaktivering
  • øke proprioseptiv input

Redcord Stimula+ er et resultat av flere års klinisk uttestning basert på tilgjengelig forskning og kunnskap om bruk av vibrasjon i behandling, samt systematisk innhenting av klinisk erfaring. Redcord Stimula er allerede et uvurderlig verktøy for behandlere i en rekke land. Tilførsel av kontrollert vibrasjon i Neurac behandling gir oppsiktsvekkende behandlingsresultater. Spesielt gjelder dette umiddelbar effekt på funksjon og smertebehandling.