Leasing er en fleksibel leieavtale for deg som ønsker å investere i Redcord behandlings- og treningsutstyr, men ikke ønsker å ta hele utgiften samtidig. Redcord har avtale med SG Finans.

 • Full bruksrett til utstyret; det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
 • Fleksibel finansiering
 • Mulighet til fullfinansiering
 • Direkte utgiftsføring av leien
 • Rask utgiftsføring kan gi skattekreditt
 • Lave krav til egenkapital
 • Likviditetsvennlig, kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper grunnlag for inntjening
 • Sikkerhet kun i objektet – belaster ikke bedriftens pantesikkerheter
 • Direkte utgiftsføring av leien
 • Finansiell spredning
 • Bedre forholdstall i balansen

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon?
Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud om leasing av behandlingsutstyr:
e-post: redcord@redcord.com