Neurac 1 (3 dager)

 • Neurac 1   01.-03. Juni
 • Neurac 1   03. – 05. September (norsk)
 • Neurac 1   16.-18 November

Neurac 2 (2 dager per kurs, totalt 4 dager)

 • Neurac 2 Lower Body 24.-25. Mai
 • Neurac 2 Upper Body 26.-27. Mai
 • Neurac 2 Lower Body 13.-14 September
 • Neurac 2 Upper Body 15.-16 September
 • Neurac 2 Vibration (Stimula) 21.-22. September
 • Neurac 2 Lower Body 22.-23 November
 • Neurac 2 Upper Body 24.-25 November
 • Neurac 2 Vibration (Stimula) 30.November – 01. Desember

Neurac 3 (3 dager)

 • Neurac 3  19.-21. October