Neurac metoden er basert på vitenskapelige studier  for behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettplager.

Vår slynge-behandling gjenoppretter normal muskelfunksjon gjennom nevromuskulær stimulering og korrigerende treningsøvelser.

Målet med Neurac-behandlingen er å gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og forbedre muskelfunksjonen.
Behandlingen utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene.